باتری ایرانی بخریم بهتر است یا باطری خارجی باتری ایرانی بخریم بهتر است یا باطری خارجی ؟ صرف نظر از اینکه باتری ایرانی بهتر است یا باتری خارجی، زمان استارت زدن در هر خودرو نباید از 2 ثانیه بیشتر شود. همچنین در صورتی که این زمان به 6 ثانیه افزایش یابد، ولتاژ باتری خودرو از […]

مطالب بیشتر